Thông tin địa chỉ UBND  phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM

UBND phường Phú Thạnh là cơ quan hành chính cấp phường tại Việt Nam. UBND phường Phú Thạnh có trách nhiệm quản lý và điều hành công tác hành chính, kinh tế, xã hội và dân sinh trong phạm vi phường. Cụ thể, UBND phường Phú Thạnh có nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực như kế hoạch và đầu tư, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý trật tự an toàn, quản lý môi trường, giáo dục và văn hóa, y tế và dân số, văn hóa và thông tin, công tác xã hội và bảo vệ quyền lợi người dân. Hãy cùng Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Cường tìm hiểu thông tin địa chỉ UBND phường Phú Thạnh, quận Tân Phú TP. HCM chi tiết tại bài viết dưới đây.

 >>> Xem thêm: Thông tin địa chỉ UBND  phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM

1. Giới thiệu về UBND phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM

- Tổ chức và hướng dẫn cho nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Tạo điều kiện cho nhân dân làm ăn và phát triển kinh tế địa phương.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại Địa phương.

- Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về kinh tế xã hội và kế hoạch ngân sách.

Như vậy, chức năng của ủy ban nhân dân là tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM

Theo Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định :

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn Phường Phú Thạnh.

- Quyết định những vấn đề của Phường Phú Thạnh trong phạm vi được phân quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở Quận Tân Phú thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc.

- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

3. Thông tin địa chỉ UBND  phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM

Địa chỉ: 275 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 02838657957

Trên đây là Thông tin địa chỉ UBND phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần tư vấn – hỗ trợ về pháp luật ... Quý bạn đọc xin liên hệ:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Việt Cường: Thạc sĩ Luật học, nguyên là Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự, Chánh tòa Lao động, Tòa án nhân dân tối cao. Ủy viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Giảng viên kiêm chức đào tạo Luật sư và Thẩm phán của Học viện Tư pháp. 

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

Địa chỉ: Số 184 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 09.24.24.5656

Email: ccnguyenvietcuong@gmail.com

Tin liên quanTin liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác