Công chứng di chúc

Di chúc là việc bày tỏ ý chí của một người để quyết định việc chuyển giao toàn bộ tài sản hoặc một phần tài sản của mình cho một hoặc nhiều người sau khi người đó (người lập di chúc) qua đời. Bản di chúc đã được công chứng trong quá trình thừa kế sẽ được coi là hợp pháp về cả chủ thể, hình thức và nội dung của di chúc do cơ quan công chứng nhân danh nhà nước xác minh giá trị pháp lý của bản di chúc. Nếu bản di chúc không được công chứng, việc tiến hành các thủ tục về thừa kế sau này sẽ rất phức tạp vì những người yêu cầu làm thủ tục thừa kế tại cơ quan công chứng sẽ phải xác minh tính hợp pháp của bản di chúc và xác định rằng đó là di sản để lại của người đã qua đời. Điều này trở nên khó khăn khi người để lại đã qua đời.

Lập di chúc tại Văn Phòng Công chứng Nguyễn Việt Cường có quyền lợi như sau:

- Được đảm bảo về hình thức, nội dung, chủ thể, giá trị pháp lý của bản di chúc;.

 

- Giúp các cơ quan chức năng không cần xác minh chữ ký của người để lại di sản;

- Lưu giữ, bảo quản di chúc, nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc biết;

- Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết.

* Những điều cần biết về di chúc

- Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác;

- Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên từ chối công chứng di chúc đó hoặc theo đề nghị của người lập di chúc tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

* Khi nào di chúc phát sinh hiệu lực?

- Thời điểm phát sinh hiệu lực của di chúc là thời điểm mở thừa kế hay thời điểm người lập di chúc chết;

- Di chúc chung vợ chồng, di chúc có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc cả hai người cùng chết. 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Việt Cường: Thạc sĩ Luật học, nguyên là Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự, Chánh tòa Lao động, Tòa án nhân dân tối cao. Ủy viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Giảng viên kiêm chức đào tạo Luật sư và Thẩm phán của Học viện Tư pháp. 

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

Địa chỉ: Số 184 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 09.24.24.5656

Email: ccnguyenvietcuong@gmail.com

Tin liên quanTin liên quan

Văn bản công chứng khácVăn bản công chứng khác