Cấp bản sao tài liệu, hợp đồng giao dịch được lưu trữ

Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Cường thực hiện chức năng cấp bản sao hợp đồng, tài liệu giao dịch đã được lưu trữ theo quyền hạn của mình. Tuy nhiên, không phải tất cả các đối tượng đều được cấp bản sao tài liệu, hợp đồng giao dịch đã được lưu trữ tại đây.

Các trường hợp Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Cường thực hiện bao gồm:

- Cấp theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan;

- Cấp theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Cấp khi người yêu cầu xuất trình giấy tờ và thông tin liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của chúng;

- Chi phí cấp bản sao đã được niêm yết công khai.

Thời gian tiếp nhận và trả tài liệu là khoảng 10-15 phút (tùy theo thời điểm). Bản sao được đảm bảo tính chính xác từ bản gốc đã lưu tại Văn phòng.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Việt Cường: Thạc sĩ Luật học, nguyên là Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự, Chánh tòa Lao động, Tòa án nhân dân tối cao. Ủy viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Giảng viên kiêm chức đào tạo Luật sư và Thẩm phán của Học viện tư pháp. 

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Địa chỉ: Số 184 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 09.24.24.5656

Email: ccnguyenvietcuong@gmail.com

Tin liên quanTin liên quan

Văn bản công chứng khácVăn bản công chứng khác