Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là quy trình công chứng văn bản để việc chuyển nhượng di sản của người đã qua đời cho người còn sống, và chỉ được thực hiện khi người để lại di sản đã qua đời. Những người được ghi trong văn bản để lại di sản sẽ thừa kế tài sản và phải tiến hành các thủ tục công chứng để xác nhận quyền thừa kế của họ theo pháp luật.

Thừa kế có hai loại: thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

1. Thừa kế theo pháp luật .

Thừa kế theo pháp luật là quy trình thừa kế dựa trên quy định của pháp luật về hàng thừa kế, điều kiện và trình tự. Nó áp dụng trong những trường hợp sau:
- Người đó không có di chúc;
- Di chúc không hợp lệ;
- Những người được chỉ định trong di chúc đều đã qua đời hoặc cùng lúc với người lập di chúc, và cơ quan, tổ chức được ủy nhiệm theo di chúc cũng không còn sống vào lúc mở thừa kế;

- Những người được chỉ định như là người được ủy nhiệm theo di chúc mà không có quyền hưởng tài sản từ việc nhận tài sản.

>>> Xem thêm: Công chứng di chúc ngoài trụ sở cho người già yếu. 

Những người được thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại , bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thế vị: Trong những trường hợp con của những người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thời thiểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt hưởng nếu còn sống.

* Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

* Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền được hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo di chúc

Di chúc là thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

a) Người thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;

b) Người đủ từ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Công chứng văn bản về thừa kế di sản bao gồm: văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế và văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

Những tài sản phải làm thủ tục thừa kế khi người chết để lại di sản:

Nhóm thừa kế về bất động sản:

–         Thừa kế quyền sử dụng đất

–         Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Nhóm thừa kế về động sản:

–         Thừa kế đối với ô tô, xe máy

–         Thừa kế sổ tiết kiệm

–         Thừa kế tài khoản ngân hàng

–         Thừa kế cổ phần

–         Thừa kế cổ phiếu, thừa kế trái phiếu

–         Thừa kế vốn góp…

–          Thừa kế về Website, Facebook, Zalo...

Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Cường tư vấn miễn phí về luật thừa kế như: các quy định về thừa kế, thủ tục thừa kế: thủ tục khai nhận thừa kế, thủ tục phân chia di sản thừa kế, thủ tục công chứng về thừa kế và chuyển quyền sử dụng đất (sang tên sổ đỏ).

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Việt Cường: Thạc sĩ Luật học, nguyên là Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự, Chánh tòa Lao động, Tòa án nhân dân tối cao. Ủy viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Giảng viên kiêm chức đào tạo Luật sư và Thẩm phán của Học viện Tư pháp. 

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

Địa chỉ: Số 184 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 09.24.24.5656

Email: ccnguyenvietcuong@gmail.com

Tin liên quanTin liên quan

Văn bản công chứng khácVăn bản công chứng khác