Trình tự, thủ tục công chứng các văn bản về thừa kế 2023

A.CÁC LOẠI VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

   -   Văn bản khai nhận thừa kế.

   -   Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

   -   Văn bản từ chối di sản thừa kế

B.  CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

1. Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu được cung cấp tại VP Công Chứng Nguyễn Việt Cường.

2. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của những người thuộc diện hưởng thừa kế sẽ được yêu cầu.

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế (Giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch) của những người thuộc diện hưởng thừa kế phải được chuẩn bị.

4. Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hợp pháp của người thuộc diện hưởng di sản thừa kế (nếu có) cũng sẽ được đòi hỏi.

5. Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền (nếu có) của người/những người thuộc diện hưởng di sản thừa kế sẽ được yêu cầu.

6. Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế hoặc giấy tờ chứng minh người đó đã chết sẽ phải được cung cấp.

7. Giấy chứng tử của những người thuộc diện hưởng thừa kế (nếu có) là một trong những giấy tờ quan trọng.

8. Di chúc hợp pháp (nếu có) và giấy chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản thừa kế là các giấy tờ không thể thiếu trong quá trình công chứng

 C. TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

Bước 1: Các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn sẽ được tập hợp và nộp tại Công chứng viên để tiến hành công chứng. Hồ sơ photo có thể được nộp trực tiếp, gửi Fax, Email hoặc yêu cầu nhận tại nhà (có thù lao).

Bước 2: Hồ sơ sẽ được kiểm tra bởi Công chứng viên để đảm bảo đủ điều kiện công chứng. Nếu thiếu hoặc không đủ điều kiện theo Luật quy định, người yêu cầu sẽ được yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận.

Bước 3: Bộ phận nghiệp vụ sẽ thực hiện soạn thảo thông báo khai nhận di sản trong khoảng 30 - 45 phút. Thông báo sau khi soạn thảo sẽ được chuyển sang Công chứng viên để thẩm định và ký.

Bước 4: Người yêu cầu khai nhận di sản thừa kế sẽ nộp tiền, đóng dấu và nhận thông báo để mang về uỷ ban nhân dân phường niêm yết trong vòng một tháng.

Bước 5: Sau khi xác nhận của uỷ ban nhân dân phường, người yêu cầu công chứng sẽ nộp thông báo cho Công chứng viên. Sau khi các bên đã ký/điểm chỉ vào từng trang của khai nhận di sản thừa kế, Công chứng viên sẽ ký và lưu hồ sơ.

Bước 6: Người yêu cầu hoặc các bên liên quan nộp lệ phí và nhận các bản khai nhận đã được công chứng tại quầy thu ngân.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Địa chỉ: Số 184 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 09.24.24.5656

Email: ccnguyenvietcuong@gmail.com

Tin liên quanTin liên quan

Thủ tục công chứng khácThủ tục công chứng khác