Hợp đồng mua bán tài sản là động sản có thủ tục công chứng như thế nào?

A - GIẤY TỜ CỦA BÊN BÁN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN CẦN CUNG CẤP:

1. Giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản (Đăng ký xe ô tô, Đăng ký mô tô, xe máy…).

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng ).

3. Sổ Hộ khẩu của bên bán tài sản là động sản (cả vợ và chồng).

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán tài sản là động sản (Đăng ký kết hôn ).

5. Đăng kiểm xe….

*Trong trường hợp bên bán tài sản là động sản là một người cần có các giấy tờ sau:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu do ly hôn thì kèm theo bản án hoặc quyết định thuận tình ly hôn của tòa án) , Nếu do một bên vợ hoặc chồng chết thì kèm theo giấy chứng tử .

2. Trường hợp có các giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản ) Thì không cần giấy xác nhận hôn nhân.

3. Hợp đồng uỷ quyền bán ( Nếu có ).

B - GIẤY TỜ BÊN MUA CẦN CUNG CẤP:

*Trong trường hợp bên mua là pháp nhân cần có các giấy tờ sau:

1. Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật/ người đại diện ký kết hợp đồng

3. Biên bản họp của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên (trong trường hợp là công ty cổ phần; công ty TNHH hai thành viên trở lên;).

4. Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền ký Hợp đồng, giao dịch).

5. Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai ( Theo mẫu cung cấp tại VPCC Nguyễn Việt Cường )

 *Trong trường hợp bên mua là cá nhân cần có các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua

2. Sổ Hộ khẩu của bên mua tài sản là động sản.

VP Công Chứng Nguyễn Việt Cường sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục trong các trường hợp sau:

-          Có người dưới 18 tuổi.

-          Có yếu tố nước ngoài.

-          Có liên quan đến thừa kế.
 C. TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

Bước 1: Đầu tiên, người yêu cầu công chứng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn và nộp cho Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ (Bản photo và bản gốc để đối chiếu). Hồ sơ photo có thể được nộp trực tiếp, qua Fax hoặc Email.

Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra và xem xét điều kiện công chứng. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, họ sẽ nhận và tiến hành công chứng. Trong trường hợp thiếu thông tin, họ sẽ yêu cầu người nộp bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận nếu không đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

Bước 3: Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, công chứng viên sẽ giao cho bộ phận nghiệp vụ để soạn thảo hợp đồng giao dịch. Hợp đồng sau khi soạn thảo xong sẽ được chuyển sang Công chứng viên thẩm định nội dung và kỹ thuật rà soát lại, sau đó chuyển cho các bên để xem xét.

Bước 4: Các bên sau khi đã xem xét hợp đồng, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì, sẽ ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng. Tiếp theo, Công chứng viên tiến hành kiểm tra năng lực hành vi dân sự của các bên tham gia giao dịch và xác minh ý chí và nguyện vọng của mỗi bên. Sau khi xác nhận các điều kiện tham gia giao dịch theo quy định pháp luật, Công chứng viên sẽ lập biên bản công nhận vào hợp đồng giao dịch và sau đó chuyển sang bộ phận khác để đóng thêm con dấu, lưu hồ sơ và trả lại

Bước 5: Cuối cùng, người yêu cầu hoặc một trong các bên liên quan thanh toán lệ phí và nhận lại các tài liệu đã được công chứng thanh toán tại quầy thu ngân và trả lại hồ sơ.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Địa chỉ: Số 184 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 09.24.24.5656

Email: ccnguyenvietcuong@gmail.com

Tin liên quanTin liên quan

Thủ tục công chứng khácThủ tục công chứng khác